Urtizon Complex - 120 globuli

  • TS Products
  • Artikelnummer:NV-113808
  • Beschikbaarheid:Op voorraad
Beoordeling:   
rating
Voordeelprijzen
InhoudAdviesprijsVoordeelOnze prijs
 
1 x 120 grn.
11.4511.45

Urtizon Complex - TS Products
Homeopathisch geneesmiddel

Indicatie
Homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Werkstoffen Urtizon Complex bevat per 100 gram globuli:

...
Apis mellifica

Urtizon Complex - TS Products
Homeopathisch geneesmiddel

Indicatie
Homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Werkstoffen Urtizon Complex bevat per 100 gram globuli:

Apis mellifica 3CH 0,111 g
Calcarea carbonica 4CH 0,111 g
Glandula suprarenalis suis 9CH 0,111 g
Histaminum muriaticum 3CH 0,111 g
Ledum palustre 5CH 0,111 g
Mezereum 6CH 0,111 g
Natrium muriaticum 3CH 0,111 g
Sulphur D2 0,111 g
Urtica urens 3CH 0,111 g

Hulpstof:
Saccharose

Farmaceutische vorm:
Globuli

Dosering en wijze van toediening:
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
Driemaal daags 1 tot 2 globuli.
Zonodig viermaal daags 3 tot 4 globuli.
De globuli bij voorkeur in de mond uiteen laten vallen, even in de mond houden en daarna doorslikken.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt, of wanneer de klachten terugkeren dient een arts te worden geraadpleegd.

Contra-indicaties:
Geen.

Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik:
Geen.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

Zwangerschap en lactatie:
Voor zover bekend kan dit homeopathisch geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt.

Effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken:
Voor zover bekend beïnvloedt dit homeopathisch middel de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Bijwerkingen:
Er zijn geen bijwerkingen bekend.

Overdosering:
Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering. Wanneer men een dubbele dosis inneemt zal het effect niet sterker zijn en zijn er geen bijwerkingen te verwachten.

Eigenschappen:
Urtizon Complex is een samengesteld homeopathisch geneesmiddel dat uitsluitend gebaseerd op de homeopathie wordt toegepast.

Farmaceutische gegevens
Onverenigbaarheden:
Er zijn geen onverenigbaarheden bekend.

Houdbaarheid:
In de gesloten verpakking is de houdbaarheid 5 jaar.

Speciale voorzorgen voor bewaring:
Niet bewaren boven 25°C, bewaren in de originele verpakking.

Registratiehouder:
Naam: T.S. Reform B.V.

Registratienummer:
RVH 82098
 

Downloads