Algemene Voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van NatuurlijkVoordeel.nl, onderdeel van ‘t Zonnetje Wageningen VOF, gevestigd te Wageningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Arnhem onder nummer 60630922

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de website NatuurlijkVoordeel.nl en op alle diensten die via de website worden aangeboden. NatuurlijkVoordeel.nl is gerechtigd deze voorwaarden aan te passen. De nieuwe voorwaarden gaan in vanaf het moment dat deze op de website zijn geplaatst.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1. Algemeen
* Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen
*Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten. Prijswijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat deze op de website vermeld staan.

3. Verzendkosten
- Afleveradres Nederland
* De verzendkosten voor Nederlandse bestellingen onder de € 50,00 bedragen € 4,95.
* Vanaf een ordergrootte van € 50,00 is de verzending gratis.

- Afleveradres België of Duitsland
* De verzendkosten voor bestellingen naar België en Duitsland onder de € 75,00 bedragen € 6,95.
* Vanaf een ordergrootte van € 75,00 is de verzending gratis.
* Het minimum orderbedrag is € 25,00 (exclusief verzendkosten).

* NatuurlijkVoordeel.nl verstuurt alleen bestellingen naar postadressen binnen Nederland, België en Duitsland (met uitzondering van overzeese gebiedsdelen).

4. Gegevens
* De klant dient ervoor zorg te dragen dat zijn/haar gegevens te allen tijde volledig, juist en actueel zijn. U wordt geacht woonachtig te zijn op het laatst bij NatuurlijkVoordeel.nl bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.
Adresgegevens dient u derhalve bij elke bestelling te controleren op de juistheid.

5. Betaling
* Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief eventuele verzendkosten.
* Elke bestelling wordt pas geleverd nadat het factuurbedrag op de rekening van NatuurlijkVoordeel.nl is bijgeschreven.

* U kunt betalen:
- met iDEAL;
- met Bancontact/Mister Cash (voor onze Belgische klanten);
- of middels een overschrijving via uw bankrekening. U dient dan het ordernummer van uw bestelling als betalingskenmerk te vermelden. De betaalgegevens zijn terug tevinden op de e-mail, die u na het plaatsen van een bestelling van ons ontvangt. Onze betaalgegevens zijn overigens ook terug te vinden in het hoofdmenu, onder klantenservice. De betaling dient volledig binnen 7 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze dagen reserveert NatuurlijkVoordeel.nl de bestelde artikelen voor u. Mocht NatuurlijkVoordeel.nl de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de artikelen weer vrijgegeven voor de verkoop.
* NatuurlijkVoordeel.nl behoudt zich het recht voor, indien daar reden voor is, bestellingen te weigeren. Eventuele betaalde bedragen worden dan binnen 14 dagen na ontvangst op uw bankrekening teruggestort.

6. Levering
* Bestellingen die op werkdagen voor 15.30 zijn geplaatst en betaald, worden dezelfde werkdag door ons verzonden. Hierdoor wordt uw bestelling zo snel mogelijk bij u bezorgd, in de regel is dit binnen 1 à 2 werkdagen. Een en ander is afhankelijk of de door u bestelde artikelen in voorraad zijn en hoe druk PostNL het heeft. Bestellingen die op vrijdag na 15.30 geplaatst worden, zullen de maandag daarop door ons verzonden worden.
* Mocht om de een of andere reden de bezorgtijd bij PostNL langer duren, dan wordt er telefonisch of per e-mail contact met u opgenomen.
* Op het moment dat de verzending gaat plaatsvinden, ontvangt u van ons een e-mail. In deze e-mail vindt u een link van Track & Trace van PostNL.
Door op deze link te klikken krijgt u automatisch te zien waar uw bestelling zich bevindt. Op deze manier kunt u eventueel uw bestelling blijven volgen.
* Bezorging door PostNL naar België en Duitsland wordt 2 tot 3 werkdagen aangehouden.
* Alle producten zijn uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt u hier onmiddellijk van op de hoogte gebracht.
* NatuurlijkVoordeel.nl is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNL.

7. Retourneren/herroepen
* De klant dient de goederen direct na levering te controleren op juistheid en eventuele gebreken. Onjuistheden dienen binnen 24 uur na levering te worden gemeld via een e-mail of telefonisch aan NatuurlijkVoordeel.nl.
* NatuurlijkVoordeel.nl doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden met (een deel van) uw bestelling, dan heeft u het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling, zonder opgave van reden te annuleren (te herroepen), mits de verzegeling niet verbroken is.
* Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen.
* Als u gebruikt wenst te maken van uw herroepingsrecht, dient u dit door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze (bijv. e-mail) te melden bij NatuurlijkVoordeel.nl.
* De artikelen dienen altijd ongebruikt en in de originele gesloten, niet beschadigde verpakking teruggestuurd te worden (d.w.z. geen verzegeling verbroken).
Let op, er zijn enkele uitzonderingen: voeding kan helaas om hygiënische redenen niet retour genomen worden (het herroepingsrecht wordt hierbij uitgesloten).
* Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
* De kosten van het retour zenden van het/de desbetreffende product(en) zijn voor uw eigen rekening.
* Na ontvangst van de retourzending zal NatuurlijkVoordeel.nl uw betaling binnen 14 werkdagen terugstorten op uw bankrekening, mits de retoruzending in goede staat ontvangen is.
* Er wordt niet teruggenomen indien: de geleverde producten zijn aangebroken en/of gebruikt.
* Indien de klant, door toedoen van NatuurlijkVoordeel.nl, een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal NatuurlijkVoordeel.nl zorgdragen voor het verzenden van de juiste artikelen.

8. Aansprakelijkheid
* Alle producten die in het assortiment van NatuurlijkVoordeel.nl zijn opgenomen voldoen aan de strenge eisen waaraan vitamines en voedingssupplementen moeten voldoen. NatuurlijkVoordeel.nl kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van verkeerd gebruik van de door NatuurlijkVoordeel.nl verkochte producten.
* De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. NatuurlijkVoordeel.nl kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. NatuurlijkVoordeel.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
* NatuurlijkVoordeel.nl is niet verantwoordelijk voor typfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door NatuurlijkVoordeel.nl zo spoedig mogelijk worden aangepast.
* NatuurlijkVoordeel.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen van verpakkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
* De koper wordt geacht wettelijk bevoegd te zijn om gebruik te maken van de website NatuurlijkVoordeel.nl. NatuurlijkVoordeel.nl is niet aansprakelijk voor schade bij onwettig gebruik.
* De administratie van NatuurlijkVoordeel.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door uw gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

9. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft NatuurlijkVoordeel.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat NatuurlijkVoordeel.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10. Privacy
NatuurlijkVoordeel.nl behandelt uw gegevens strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij NatuurlijkVoordeel.nl daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van de diensten noodzakelijk is. Uiteraard voldoen wij aan de toepasselijke privacyregelgeving, zie onze privacy policy.
Als u gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij uw registratie voor NatuurlijkVoordeel.nl, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd.

11. Veiligheid
*Op NatuurlijkVoordeel.nl kunt u veilig winkelen. Het verzenden van uw persoonlijke gegevens vindt in een beveiligde omgeving plaats. U kunt de beveiligde pagina’s herkennen aan het slot dat rechts van de adresbalk is geplaatst of aan de URL (het webadres). Dit begint dan met de aanduiding https. Onze beveiligde pagina’s hebben het SSL-certificaat (Secure Sockets Layer). Dit is een versleuteld protocol dat er voor zorgt dat uw gegevens te allen tijde veilig zijn.
*NatuurlijkVoordeel.nl probeert om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website virusvrij is en blijft. NatuurlijkVoordeel.nl kan de virusvrijheid van de website echter niet garanderen.

12. Vragen / klachten
NatuurlijkVoordeel.nl streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van NatuurlijkVoordeel.nl, dan wordt NatuurlijkVoordeel.nl daar graag per e-mail of telefonisch van op de hoogte gebracht.

13. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Informatie uit de website NatuurlijkVoordeel.nl mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van NatuurlijkVoordeel.nl.