Privacy Policy

Privacyverklaring Webwinkel NatuurlijkVoordeel.nl (’t Zonnetje Wageningen VOF)

NatuurlijkVoordeel.nl is de webwinkel van 't Zonnetje Wageningen VOF. Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. NatuurlijkVoordeel.nl (’t Zonnetje Wageningen VOF) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

           • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
              Dat doen wij via deze privacyverklaring;
           • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de
              persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
           • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens
              te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
           • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te
              beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht
              persoonsgegevens verwerken;
           • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter
              inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Webwinkel NatuurlijkVoordeel.nl (’t Zonnetje Wageningen VOF) is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

               •   NAW gegevens (naam-adres-woonplaats)
               •   Telefoonnummer, indien deze door u is opgegeven
               •   Factuur- en/of afleveradres
               •   Emailadres
               •   Betalingsgegevens
               •   IP-adres, browser en type apparaat

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via onderstaande gegevens of ons contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling, denk aan de bezorgende partij, kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Als u bij NatuurlijkVoordeel.nl een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw NatuurlijkVoordeel.nl account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. NatuurlijkVoordeel.nl zal, indien nodig, uw telefoonnummer alleen gebruiken om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst heeft.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden kunnen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie en productbeoordelingen
Wij publiceren uw klantgegevens niet. U kunt op de webwinkel een productbeoordeling achterlaten. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont geen advertenties van derden.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst (o.a. Track & Trace van PostNL).

Cookies
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van zogenaamde functionele cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. NatuurlijkVoordeel.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek  en voor informatie over hetgeen u toevoegt aan uw winkelmandje . Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen in uw browser verwijderen.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

                 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een
                    gebruikersnaam en wachtwoord
                 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart,
                    afgeschermd systeem
                 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming
                    van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
                 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets
                    Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website
                    wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om uw bestellingen af te handelen en vormen tevens een onderdeel van onze administratie. (Bestel)gegevens worden niet actief verwijderd mits u daar om verzoekt. Tevens is er een wettelijke plicht die het langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens of ons contactformulier.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Indien u nog vragen mocht hebben of als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met het privacy-beleid van NatuurlijkVoordeel.nl, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens of ons contactformulier.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 04-06-2018 00:00:00.

Contactgegevens
Webwinkel NatuurlijkVoordeel.nl (’t Zonnetje Wageningen VOF)
Bergstraat 42
6701 AD Wageningen
0317-419847

Kamer van Koophandel: 60630922
BTW-identificatienummer: NL8539.90.840.B.01