Traumeel S - Druppels

  • Heel
  • Artikelnummer:NV-931272
  • Beschikbaarheid:Op voorraad
Beoordeling:   
rating
Voordeelprijzen
InhoudAdviesprijsVoordeelOnze prijs
 
1 x 100 ml.
43.4543.45

Traumeel S Druppels - Heel

100 ml druppels

Productinformatie
Wat is Traumeel S druppels en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Traumeel S druppels is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie, toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze....

Traumeel S Druppels - Heel

100 ml druppels

Productinformatie
Wat is Traumeel S druppels en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Traumeel S druppels is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie, toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? Traumeel S druppels mag niet worden gebruikt als u allergisch (overgevoelig) bent voor één of meerdere bestanddelen in dit geneesmiddel of voor planten uit de composietenfamilie (Asteraceae). Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt. Dit geneesmiddel bevat 35 vol % ethanol (alcohol), d.w.z. max. 138 mg per dosis (van 10 druppels), overeenkomend met 3,5 ml bier of 1,5 ml wijn per dosis (uitgaande van respectievelijk 5 vol % en 12 vol % ethanol). Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en hoog-risico groepen, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Traumeel S druppels nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Tot op heden zijn er geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Voor zover bekend kan dit geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank worden ingenomen.

Welke stoffen zitten er in dit middel? De werkzame bestanddelen in 100 g oplossing zijn:
Arnica montana D2 5 g;
Calendula officinalis D2 5 g;
Hamamelis virginiana D2 5 g;
Millefolium D3 5 g;
Belladonna D4 25 g;
Aconitum napellus D3 10 g;
Mercurius solubilis D8 10 g;
Hepar sulphur D8 10 g;
Chamomilla D3 8 g;
Symphytum officinale D8 8 g;
Bellis perennis D2 2 g;
Echinacea angustifolia D2 2 g;
Echinacea purpurea D2 2 g;
Hypericum perforatum D2 1 g.

De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: water en alcohol.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt. Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Echter, omdat het product 35 vol % ethanol bevat, is voorzichtigheid geboden bij zangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Voor zover bekend beïnvloedt dit homeopathische geneesmiddel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Hoe gebruikt u dit middel?
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Tenzij anders voorgeschreven:

Dosering voor volwassenen:
3 maal daags 10 druppels innemen. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten telkens 10 druppels innemen, maximaal 12 maal daags.

Dosering voor kinderen:
Jongeren van 12 tot 18 jaar:
3 maal daags 10 druppels innemen. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten telkens 10 druppels innemen, maximaal 12 maal daags.

Kinderen van 6 tot 12 jaar:
3 maal daags 7 druppels innemen. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten telkens 7 druppels innemen, maximaal 12 maal daags.

Kinderen van 2 tot 6 jaar:
3 maal daags 5 druppels innemen. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten telkens 5 druppels innemen, maximaal 12 maal daags.

De druppels kunnen onverdund of met een kleine hoeveelheid water vermengd, een paar seconden in de mond gehouden worden alvorens ze door te slikken.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten worden bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan een arts.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Downloads